Allmänbelysningen i hemmet

Allmänbelysningens uppgift i ett rum är att lysa upp så mycket av rummet som möjligt med ett klart och tydligt sken. Detta är dock inget som måste göras av en enskild lampa i ett rum. Allmänbelysningen är startpunkten för de flesta rum och utrymmen i hemmet och är värt att tänka lite extra på när man ljussätter.

En aspekt av allmänbelysningen som är värt att påpeka är att dagsljuset ofta fyller detta behov under dagtid. Belysningen vi sätter in måste både kunna kompensera för det dagsljuset inte lyser upp i ett rum och vara ett substitut för det efter solen går ned.

Allmänbelysningen ska vara så pass heltäckande att kan hålla rummet städat och fint utan några problem. Belysning från taket är därför en viktig del av detta då det skapar färre skuggor som ligger kors och tvärs över rummet. En dimmer kan också hjälpa till att dämpa ljuset från belysningen så behöver den inte kännas överväldigande medan man håller på med andra, mindre krävande aktiviteter.

Storleken på rummet är dock avgörande för hur man måste tänka med ljussättningen. I större rum kan det ofta fungera bättre när många ljuspunkter får arbeta tillsammans för att skapa allmänbelysningen. Försöker man uppnå detta med färre kan effekten ofta bli bristande.